Pořad pravidelných bohoslužeb v naší farnosti

Mše svaté
Pondělí
9:00
16:00
Úterý
16:30
18:00
kaple sv. Vincenta
kostel sv. Jiljí
Středa
18:00
kostel P.Marie
Čtvrtek
 9:00
16:30
kostel P.Marie
kaple sv. Vincenta
 
Pátek
18:00
kostel P.Marie
Sobota
18:00
kostel sv. Josefa
Neděle
 7:30
 9:30
16:30
kostel sv. Josefa
kostel P.Marie
kaple sv. Vincenta
 

 
Příležitost ke svátosti smíření:
Každý den 30 minut přede mší svatou, první pátek v měsíci od 15:45, po domluvě i jindy.
 
Adorace za farnost a bohoslovce:
Každý pátek od 15 hodin.
 
Mariánské večeřadlo:  
Každou neděli v 17:30 v kostele Panny Marie
 
Bohoslužby Vendolí
neděle 9:30 hod. a pátek 9:00 hod.
Bohoslužby Hradec nad Svitavou
neděle 8.00 hod., středa a pátek 19.00 hod.
Sklenné
neděle 11.00 hod.
Kamenná Horka
poslední neděle v měsíci v 11.00 hod.
 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014


OHLÁŠKY


Výuka náboženství 2013/2014
Felberova škola pan učitel Štrych dle domluvy

fara Svitavy: začínáme v pátek 13. září ve 13.15  (2.třída-5.třída) a ve 14.00  (5.třída-8.třída)

nebiřmovaná mládež (8., 9. třída a středoškoláci) každý pátek na faře od 19.15, začínáme od 13.9.

nedělní příprava na 1. sv. přijímání ve Svitavách - po farní mši v 9.30:  22.9., 13. 10., 20.10., 10.11., 17. 11.,  8.12

výuka náboženství po nedělní mši v Hradci nad Svitavou začíná v neděli 22. 9. 

Setkání pastorační rady farnosti bude v pátek 27.9. v 19.00 na faře ve Svitavách


 Společenství – setkávání 

Senioři – setkání každé 1. pondělí v měsíci na faře od 15.00 ( sestra Marta Simonová)

Modlitby matek – kaple na faře v úterý 1x 14 dní ( Božena Fišerová 737144238)   

Vox angelorum zkouška každý pátek od 17.30 v budově ZUŠ Svitavy (sbormistr a korepetitor: Mgr. František Boček) 

Rysk (rytmická skupina)           setkání v sobotu v 18.00  na faře a v neděli v 8.00 před bohoslužbou pro děti a mládež (Helena Půlkrábková 732800268)

Misijní klubko  úterý, fara od 16:45 – 18.00 pro děti do 15 let (Helena Půlkrábková 732800268) 

Setkání nad Biblí na faře v 19.30 (P.Petr Krajčovič)  20.9.;  18.10; 15.11.;  20.12.;

Smajlíci a slůňata společenství pro předškolní a 1. stupeň školní děti 1x za 14 dnů (Verča Lněničková 774191869) a  pro druhý stupeň -Tomáš Vrba 732319124)